Direct Huren Hoogeveen

Huren omstreken Hoogeveen

Wat mag je allemaal als Makelaar Nijmegen?

Makelaar Nijmegen

De makelaar heeft zowel tegen zijn opdrachtgever, als tegenover een derde een zorgplicht. De zorgplicht tegenover de opdrachtgever is een contractuele zorgplicht (hij moet zijn opdracht goed uitvoeren) en tegenover de derde heeft hij een maatschappelijke zorgplicht (hij mag niet onrechtmatig handelen). Wat is de plicht van een makelaar? In de onderstaande tekst ga je je uitvinden van de plichten van een Makelaar Nijmegen zijn.

Makelaar Nijmegen

De makelaar: Welke verplichtingen heeft hij eigenlijk?

De zorgplicht. De makelaar is gehouden als goed opdrachtnemer te handelen. Toetsingskader: Heeft de makelaar gehandeld zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot te werk zou zijn gegaan? Zie mijn eerdere blog: de-makelaar-beroepsfouten-en-de-zorgplicht.

De verplichting om aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen. Er moet in beginsel gevolg worden gegeven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen. Het niet opvolgen van aanwijzingen kan tot de conclusie leiden dat de makelaar niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan.          

                                                                                                                                                 De informatieplicht. De Makelaar Nijmegen moet de opdrachtgever regelmatig op de hoogte houden van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en hem direct in kennis stellen van de voltooiing van de opdracht, indien de opdrachtgever daarvan onkundig is.

Hoe ver de informatieplicht precies reikt moet van geval tot geval worden bekeken. De informatieplicht is in ieder geval niet per definitie beperkt tot het verstrekken van alleen gevraagde informatie. Het kan zo zijn dat van de makelaar wordt verwacht dat hij de opdrachtgever bijzonder actief van informatie voorziet.

De verantwoordingsplicht. De Makelaar Nijmegen dient zich te verantwoorden aan de opdrachtgever over het hoe en waarom van het (niet) voltooien van zijn opdracht. Dit houdt onder meer in dat een dossier moet worden bijgehouden. Deze dossierplicht gaat zo ver dat de partijen die bij de overeenkomst betrokken zijn recht hebben op inzage in het dossier van de makelaar. De makelaar is zelfs verplicht om actief inzage in het dossier te verschaffen.