Direct Huren Hoogeveen

Huren omstreken Hoogeveen

Juridische en praktische zaken die een rol spelen bij het verhuren van je woning aan expats

Expats zijn werknemers die tijdelijk in Nederland komen wonen. Het betreffen meestal hoogopgeleide buitenlandse werknemers die voor een bepaalde periode werkzaamheden voor een organisatie komen uitvoeren in Nederland. Vaak is dit in de rol van ingenieur, softwareontwikkelaar of logistiek planner. Expats vullen de arbeidsplekken die niet ingevuld worden door Nederlanders, waar dus schaarste is ontstaan. Expats worden aangenomen door hun werkgever vanwege hun specifieke kennis of ervaring die onder de Nederlandse werknemers onvoldoende aanwezig is. En expats, en hun werkgevers, zijn op zoek naar geschikte woningen voor tijdens hun verblijf in Nederland. Verhuren aan expats brengt diverse voordelen met zich mee, mits praktische zaken goed geregeld zijn.

Draag zorg voor een duidelijke, juridisch juiste huurovereenkomst

Overweeg jij jouw woning te verhuren aan expats? Besef je dan dat het huurrecht voor iedereen geldt. Iedere bewoner in Nederland heeft dezelfde rechten en plichten en die gelden ook voor expats. Een van de belangrijkste onderdelen van een overeenkomst bij verhuren aan expats gaat over de duur van de overeenkomst. De eerste optie betreft een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vaste huurperiode van bijvoorbeeld 1 jaar. Na 1 jaar gaat de huurovereenkomst over en heeft de huurder een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

Bij de tweede optie staat in de huurovereenkomst een maximale verhuurperiode van bijvoorbeeld 2 jaar. De huurder krijgt geen huurrechten en heeft het recht gedurende de hele huurperiode de huurovereenkomst te beëindigen. De huurder moet na de looptijd van het contract de woning opleveren aan de verhuurder omdat de overeenkomst na 2 jaar van rechtswege eindigt.

De laatste optie betreft een tussenhuurovereenkomst. Wanneer je overeenkomt dat deze overeenkomst van toepassing is, kun je na verloop van tijd je eigen woning weer claimen onder het mom van ‘dwingend eigen gebruik’. Dit is aan te raden wanneer je jouw woning aanbiedt voor het verhuren aan expats wanneer omdat je voor werk of privé tijdelijk naar het buitenland gaat.

Wat is nog meer belangrijk wanneer je je woning verhuurt aan expats?

Kom met de huurder overeen dat er een borg wordt betaald voor aanvang van de ingangsdatum van het huurcontract. Neem deze afspraak op in de overeenkomst. Er kunnen namelijk altijd onvoorziene kosten ontstaan, zoals defecten of reparaties aan je woning. Welke bedrag is gebruikelijk om overeen te komen voor de borg? Dat bedrag is een keer de hoogte van de maandelijkse huur.

Denk verder na over het laten uitvoeren van een financiële check van de toekomstige huurder. Het is prettig om vooraf te weten of jouw toekomstige huurder in staat is om straks aan de huur te voldoen. Over het algemeen hoef je je daar bij het verhuren aan expats niet zo’n zorgen om te maken en worden expats beschouwd als een betrouwbare doelgroep om je woning aan te verhuren. Vraag de expat bijvoorbeeld om een recente loonstrook of besteed dit proces uit aan een verhuurmakelaar. Vaak houdt een verhuurder een minimaal brutoloon aan van drie keer de maandhuur.

Overige, praktische zaken

Verhuur je je appartement? Je bent in dat geval verplicht de VvE in te lichten. Als eigenaar van een eigen woning ben je verplicht je hypotheekverstrekker in te lichten wanneer je je woning tijdelijk verhuurt. Het (tijdelijk) verhuren aan expats kan invloed hebben op je hypotheekrenteaftrek. Daarnaast moet je bij de Belastingdienst 70% van de ontvangen huur opgeven als ‘inkomsten uit tijdelijke verhuur’.

Tot slot: Lees de polis van je opstal- en inboedelverzekering goed door. Soms bieden verzekeraars geen dekking wanneer je besluit tot verhuren aan expats of aan een andere huurder. Het is aan te raden om de huurder zich te laten verzekeren met middels de inboedel- en opstalverzekering.